Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy STP

6 września 2015, w kościele pw. św. Andrzeja Boboli  odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 75-lecie STP. Aktu poświęcenia dokonał JE abp Wojciech Polak, Prymas Polski wraz z ks. Prał. Stefanem Wylężkiem, Rektorem PCM. Okolicznościowe przemówienie z tej okazji wygłosił prezes STP dr inż. Marian Zastawny.

Polscy technicy, inżynierowie i naukowcy brali aktywny udział na wielu frontach wojny, będąc żołnierzami, projektantami wynalazków wojennych lub kształcąc rodaków przebywających na ziemi brytyjskiej. Technicy i inżynierowie lotnictwa, uczczeni niedawno honorową tablicą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, umożliwiali pilotom latanie na sprawnych maszynach, dzięki czemu, ci mogli zapisać się złotymi zgłoskami na kartach historii. Polscy inżynierowie, planowali również odbudowę powojennej Polski, niestety niedane im było jednak zrealizowanie tego celu. Okoliczności uniemożliwiły im powrót do Ojczyzny i zmusiły do pozostania na emigracji.

Po wojnie, STP brało aktywny udział w życiu Polaków w Zjednoczonym Królestwie. Przyczyniło się do uratowania Biblioteki Polskiej w Londynie, było członkiem założycielem POSKu, na rzecz którego przekazało cały swój majątek oraz brało udział w niezliczonych inicjatywach polonijnych, takich jak, między innymi, Apel Paryski o poparcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przez 75 lat swej aktywności, Stowarzyszenie przeszło przez wiele etapów rozwoju i obecnie dzięki napływowi świeżej krwi przeżywa swój kolejny renesans.

Dzisiaj STP jest prawdziwie międzypokoleniową organizacją, zrzeszającą techników, inżynierów i naukowców w wieku od 25 do 101 lat, nadal realizując misję wyznaczoną 75 lat temu poprzez zrzeszanie polskich inżynierów w Wielkiej Brytanii, realizację kursów, szkoleń i konferencji, pomóc w rozwoju kariery zawodowej, a także popularyzację najnowszej wiedzy technicznej. Chcemy dzisiaj celebrować osiągnięcia Stowarzyszenia w okresie 75 lat jego istnienia, dziękując naszym poprzednikom za ich wybitną działalność na wielu frontach i dziedzinach życia emigracyjnego, fundując tablice pamiątkowa, która zostaje umieszczona w polskim panteonie kościoła garnizonowego pw. Św. Andrzeja Boboli.