Zarząd STP – Kadencja 2016/2017

Decyzją Walnego Zebrania, dnia 10 kwietnia, wybrano władze STP na kadencję 2016/2017.

Informacja o nowych władzach jest dostępna na naszej stronie: http://www.stpuk.org/wladze

Walne Zebranie Członków STP było również okazją do spotkania z prof. Jolantą Chwastyk-Kowalczyk, autorką monografii o działalności wydawniczej STP pt. „Technika i Nauka”. Książka prezentuje historię naszego Stowarzyszenia oraz jego bogaty dorobek wydawniczy: od „Komunikatu” (1941 – 1955), poprzez „Biuletyn” (1942 – 1958), do „Techniki i Nauki” (1958 – do dziś).
Pani profesor Jolanta Chwastyk-Kowalczyk została uhonorowana Złotą Odznaką STP w uznaniu za twórczy wkład w propagowanie idei i historii STP w WB. Gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy angażowali się w działania STP w poprzedniej kadencji. Nowemu zarządowi życzymy dużo zapału i energii w realizowaniu kolejnych planów!