2017 rokiem profesora Zygmunta Stanisława Makowskiego

Na wniosek Zarządu STP ustanowiono, że Polskim Inżynierem Roku patronującym działalności STP w 2017 roku będzie

profesor Zygmunt Stanisław Makowski

Zygmunt Stanisław Makowski urodził się w Warszawie w roku 1922. Zmarł w Londynie w roku 2005.

Wykształcenie, stanowiska akademickie, współpraca z przemysłem

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej (PWST) w Warszawie. Brał udział w ruchu oporu i w Powstaniu Warszawskim. Po klęsce powstania przebywał w obozie dla jeńców wojennych w Niemczech. Po wyzwoleniu obozu dołączył do wojska Gen. Władysława Andersa we Włoszech, gdzie uczęszczał na zajęcia Uniwersytetu w Rzymie. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii wraz z polskim wojskiem kontynuował studia na Polish University College(PUC) przy Uniwersytecie Londyńskim, gdzie uzyskał tytuł inżyniera z wyróżnieniem w roku 1950. Następnie został wykładowcą w Imperial College of Science and Technology w Londynie, gdzie uzyskał stopień doktora w 1953 roku. Uzyskał również dyplom DIC (Diploma of Imperial College) w tym samym roku, gdzie wykładał do roku 1962.

Profesor Makowski był kierownikiem Katedry Inżynierii Lądowej w Battersea College of Advanced Technology (1962-1966) oraz kierownikiem Katedry na Uniwersytecie w Surrey (1966-1984). Na tymże Uniwersytecie pełnił funkcję dziekana Katedry Inżynierii (1966-1968, 1976-1979, 1984-1987). W roku 1963 prof. Makowski założył  Centrum Badawcze Struktur Przestrzennych (Space Structure Research Centre), w którym prowadzono prace projektowania struktur o dużej rozpiętości dla wielu krajów na świecie: http://epubs.surrey.ac.uk/807285/1/Zygmunt%20Stanis%C5%82aw%20Makowski%20-%20A%20pioneer%20of%20space%20structures.pdf.

Oprócz pracy dydaktycznej na uczelni był konsultantem-doradcą dla wielu firm angielskich i zagranicznych w dziedzinie projektowania i analiz struktur konstrukcji przestrzennych kopuł, sklepień walcowych i dwuwarstwowych rusztów ze stali, aluminium i tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym. Przykładem tego typu konstrukcji jest sprawdzenie analizy Astrodome w Houston (USA). Wprowadził również nowatorską formę lekkiej konstrukcji półskorupowej – rusztu piramidkowego, którą zastosowano w kilkunastu realizacjach w Wielkiej Brytanii i innych krajach.

W roku 1987 profesor przeszedł na emeryturę uzyskując tytuł Emeritus Professor. Przez pięć lat prowadził własna firmę Z.S. Makowski and Associates, która była odpowiedzialna za zbudowanie m.in. dwóch największych hangarów dla Boeinga 747 na lotnisku Heathrow w Londynie.

Publikacje

 • Ponad 140 prac wydanych w 9 językach,
 • Jedną z ważniejszych książek jest: Stalowe konstrukcje przestrzenne (1963 r.), którą opublikowano w 5 językach i była wznawiana kilkanaście razy,
 • Jest redaktorem 3 ważnych zbiorów pt. Analiza, projekt, i konstrukcja dwuwarstwowych krat (1981), Analiza, projekt i konstrukcja wzmocnionych kopuł (1984), jak również Analiza, projekt i konstrukcja wzmocnionych sklepień kolebkowych (1985),
 • W latach 1985-2005 był wraz z prof. H. Nooshinem redaktorem cenionego „International Journal od Space Structures”,
 • W „Technice i Nauce” wydawanej przez STP w latach 1958-2008 znajduje się 56 pozycji indeksowych Z.S. Makowskiego www.technikainauka.pl.

Nagrody i wyróżnienia

Prof. Makowski otrzymał wiele nagród i wyróżnień, z których najważniejszymi są wymienione poniżej (wg autorów informacji na temat osobowości, życia oraz osiągnieć Profesora jako pioniera w dziedzinie konstrukcji przestrzennych, współpracowników akademickich Gerarda Parke and Alizera Behnejada opublikowanych w Architectus, 2014, 4(40)):

 • 1971  Nagroda za projekt hangarów od Institution of Structural Engineers,
 • 1972 Nagroda od British Steel Corporation i British Constructional Steelwork Association,
 • 1974 Nagroda Golden Wing przyznaną przez Międzynarodowy Klub Ekspertów Tworzyw Sztucznych,
 • 1977 Jubileuszowy Medal Królowej za prace nad konstrukcjami przestrzennymi.
 • 1980 Tytuł Honorowego Obywatela miasta Londyn,
 • 1982 Za wkład na rzecz rozwoju nauki i technologii przyznano Fellowship City and Guilds Institute oraz Członkostwo: Royal Academy of Eng.(F.Eng), ICE (FICE),
 • 1986 Honorowe członkostwo International Association for Shell and Spatial Structures –IASS),
 • 1989 Doktoraty Honorowe Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu w Bukareszcie.
 • 2004 Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

Uwaga:

Francuskie wydawnictwo „L’Art de I’ingenieur; constructor, entrepreneur, inventor” w wydaniu z 1977 r. przez Centrum George’a Pompidou w Paryżu umieściło prof. S. Zygmunta Makowskiego na liście 100 wybitnych inżynierów z całego świata, którzy w ciągu pięćdziesięciu lat XX wieku przyczynili się do fenomenalnego rozwoju dziedziny struktur przestrzennych.

Natomiast Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, dawna nazwa Institution of Polish Engineers w ramach podkreślania i przypominania wybitnych osiągnięć polskich inżynierów z Wielkiej Brytanii postanowiło określić Rok 2017 Rokiem Stanisława Zygmunta Makowskiego.