Stowarzyszenie Polskich Techników w szkole sobotniej: O samolotach, wulkanach i nie tylko

Artykul ze strony http://londynek.net/wiadomosci/article?jdnews_id=40757

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii od niedawna realizuje w polskich szkołach sobotnich zajęcia popularyzujące najnowsze osiągnięcia nauki. Ostatnie spotkanie z uczniami miało miejsce w Polskiej Szkole Sobotniej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Londynie. Wzięło w nim udział ponad 270 uczniów z 19 klas.

Osoby zaangażowane w spotkania z uczniami to fascynaci wykonywanej pracy, którzy w zajmujący sposób przybliżają zagadnienia naukowe i pokazują ich praktyczne zastosowanie. Warsztaty bawią i zadziwiają, natomiast wykłady mają charakter popularnonaukowy, bądź inspiracyjno-motywacyjny.

Spotkania prowadzone są przez inżynierów oraz naukowców pochodzenia polskiego pracujących w Wielkiej Brytanii, co daje wychowankom możliwość przyswojenia słownictwa naukowo-technicznego w języku polskim.

Tematyka ostatnich warsztatów obejmowała nauki biologiczne, techniczne, przyrodnicze oraz artystyczne. Na warsztatach mikrobiologicznych prowadzonych przez dr inż. Ewelinę Wachnicką uczniowie klas 3 i 4 poznali rodzaje mikroorganizmów, ich znaczenie w życiu codziennym (rolę w przyrodzie, zastosowanie w przemyśle spożywczym, medycynie) oraz ich negatywne działanie (choroby ludzi, zwierząt, roślin). Największy entuzjazm dzieci wywołała możliwość obserwacji bakterii pod mikroskopem oraz kolonii wyhodowanych na podłożach mikrobiologicznych.

Uczniowie klas starszych wzięli udział w warsztatach z fizyki barw, poprowadzonych przez mgra inż. Marcina Szpondera. Zadania interaktywne z wykorzystaniem planszy Daltona, krążka Newtona i pryzmatu wyjaśniały zjawiska absorbcji, rozproszenia i łączenia, którym podlegają barwy, kolory i światło. Proste zadania pokazały młodzieży, między innymi, że światło białe jest mieszaniną światła o różnych barwach, trzy barwy (czerwony, zielony i niebieski) są podstawą nieskończenie wielu kolorów, a badanie zjawiska wielokrotnego rozbicia i załamania światła może być nie tylko użyteczne, ale również twórcze i zabawne np. w przypadku kalejdoskopu.

Największy entuzjazm jednak wywołały zajęcia poprowadzone przez dra Marcina Sufina, które wzbogaciły wiedzę z zakresu geografii, geologii, geofizyki, chemii oraz matematyki. Zadanie praktyczne polegało na skonstruowaniu stożka wulkanu z masy papierowej, a punktem kulminacyjnym zajęć była erupcja wulkanu wywołana za pomocą powszechnie dostępnych substancji chemicznych.

Geodeta, mgr inż. Piotr Passowicz, poprowadził zajęcia z klasami 6, 7 i 8, omawiając, na czym polega jego praca oraz jaka jest rola geodety we współczesnej inżynierii cywilnej. Krótka charakterystyka instrumentów geodezyjnych takich jak: niwelator, tachymetr elektroniczny czy odbiornik GNSS przybliżyły uczniom techniki oraz urządzenia geodezyjne stosowane w przy budowie budynków, mostów, dróg oraz sieci energetycznych. Część praktyczna zajęć polegała na skanowaniu klasy za pomocą skanera laserowego 3D, transferze danych do komputera oraz manipulacji powstałą chmurą punktów.

Uczniowie klas najmłodszych wraz z mgr inż. Małgorzatą Kmiecicką, nadali „drugie życie” przedmiotom, które zazwyczaj trafiają do kosza. Papierowe czy plastikowe materiały, takie jak opakowanie po jajkach, posłużyły do wykonania zabawek. Warsztaty te nie tylko pobudziły u dzieci kreatywność, dały możliwość w swobodzie działania, ale przede wszystkim zwróciły uwagę na znaczenie segregacji śmieci oraz wykorzystywanie surowców wtórnych.

Najstarsi uczniowie (klas 7, 8, A-level oraz GSCE) stojący w przededniu decyzji o wyborze kariery zawodowej, uczestniczyli w wykładach poruszających tematykę ściśle techniczną oraz przekonali się jak wygląda „dzień z życia” inżyniera budownictwa czy lotnictwa. Mgr inż. Piotr Świeboda przybliżył uczniom „Crossrail” – podziemną kolej, łączącą wschodnią część Londynu z zachodnią, której długość liczy 42 km. Poza parametrami technicznymi budowy, Piotr przybliżył uczniom umiejętności wymagane w zawodzie inżyniera oraz wiążące się z nim przywileje i obowiązki. Dr inż. Marian Zastawny natomiast w wykładzie „Skrzydło, czyli jak lata samolot” opowiedział historię lotnictwa oraz wyjawił siły działające na samolot.

W ostatnim wykładzie, o tematyce inspirująco-motywacyjnej, mgr inż. Rafael Delimata, uświadomił uczniom, że sama wiedza nie jest gwarantem odniesienia sukcesu w życiu. Bycie szczęśliwym oraz pozytywne nastawienie do świata, zwiększa wydajność pracy nawet o 30% w porównaniu z osobami obojętnymi lub żyjącymi w stresie.

Ćwiczenia praktyczne, w których dzieci uczestniczyły, pozwoliły zastosować wiedzę teoretyczną za pomocą doświadczeń, pobudzając tym samym wyobraźnię i wzbudzając ciekawość, natomiast wykłady były wyjątkową okazją bezpośredniego dialogu z przedstawicielami danych zawodów.

Asystentami warsztatów, bez których ten dzień nie mógłby się odbyć, byli: Joanna Tichanowicz, Natalia Śpierewka, Monika Krawiec, Andrzej Fórmaniak, Marcin Figiel i Paweł Kisiel.

Wizyta w polskich szkołach sobotnich dała początek kolejnej inicjatywie, do której STP intensywnie się przygotowuje (wspólnie z trzema organizacjami partnerskimi) – „Dzień nauki. Wkład Polski”, planowany na 19 marca 2017 w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Będzie to wydarzenie otwarte, w którym każdy będzie miał możliwość podjęcia dialogu z naukowcami (więcej informacji na stronie: www.stpuk.org).

Ewelina Wachnicka / Adriana C

34578-201611241210-lg