Bałtycki Kongres Geodezyjny 2017

Stowarzyszenie Techników Polskich jako Honorowy Parton ma wielką przyjemność zaprosić na Bałtycki Kongres Geodezyjny:

Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa na Bałtycki Kongres Geodezyjny, który odbędzie się w dniach 22 – 25 czerwca 2017 r.

W ramach Kongresu odbędzie się:

  • Konferencja naukowo – techniczna Geomatyka 2017, która obejmuje szeroko pojęte związki geodezji z gospodarką i innymi dyscyplinami nauki,
  • Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.

Celem Kongresu jest także spotkanie się naukowców akademickich oraz innych osób związanych z szeroko pojętą dziedziną geodezji oraz wzajemna wymiana doświadczeń.

Udział zapowiedzieli goście z Polski i zagranicy.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.bgc.geomatyka.eu/2017