BIM w edukacji i dla inwestorów publicznych

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii ma wielką przyjemność zaprosić na konferencję o tematyce BIM, która odbędzie się w dniach 30 i 31 maja 2017 na Politechnice Krakowskiej. Więcej informacji poniżej:

Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej organizuje w ramach „Tygodnia BIM na PK”, szerszej inicjatywy promocji metodyki i technologii BIM Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, dwie konferencje pt. „BIM w edukacji” w dniu 30 maja i „BIM dla inwestorów publicznych” w dniu 31 maja. Obydwa wydarzenia odbywają się na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej, patronat nad nimi objął JM Rektor Politechniki Krakowskiej wraz z m.in. Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, PZITB, SARP, STP, Stowarzyszeniem BIM dla Polskiego Budownictwa i Fundacją EccBIM.

Sympozjum „BIM w edukacji” jest zaproszeniem do dyskusji o metodyce nauczania BIM w uczelniach wyższych, do dzielenia się doświadczeniami, pomysłami i osiągnięciami, którego celem jest stworzenie Forum Akademickiego BIM krajowych uczelni technicznych gotowych do współpracy nad tworzeniem i wdrażaniem wspólnych podstaw programowych nauczania metodyki BIM. Zaproszenie kierujemy nade wszystko do pracowników uczelni, nauczycieli szkół budowlanych oraz wszystkich osób, którym sprawa edukacji w zakresie metodyki BIM leży na sercu.

Celem warsztatów „BIM dla inwestorów publicznych” jest pokazanie osobom z sektora zamówień publicznych nie tylko zalet metodyki BIM, ale przede wszystkim wsparcia, jakie mogą uzyskać od różnych podmiotów publicznych, społecznych i komercyjnych w zakresie jej wdrażania. Przedstawiciele m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, PZITB, Stowarzyszenia BIM dla polskiego budownictwa, Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM, Narodowego Forum Kontraktowego, V4 BIM task group i wielu innych, w swoich wystąpieniach omówią aspekty prawne wdrażania metodyki BIM w świetle zeszłorocznej nowelizacji ustawy PZP, wypracowane przez Narodowe Forum Kontraktowe przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa pierwsze podwaliny nowych umów kontraktowych uwzględniających metodykę BIM, aspekty kryteriów oceny ofert zwłaszcza w kontekście kryteriów minimalnych kosztów cyklu życia, a nie ceny projektu, ofertę szkoleń, studiów podyplomowych, i innych tego typu działań, a kilka firm komercyjnych stosujących metodykę BIM pokaże realizacje i wynikające z nich korzyści.

Dyskusje i spotkania będą dobrą okazją do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń, wyartykułowania oczekiwań i potrzeb sektora zamówień publicznych w zakresie wsparcia procesów implementacji BIM i lepszego wzajemnego zrozumienia stron.

„Tydzień BIM na PK” to także oferta licznych warsztatów oferowanych przez partnerów konferencji stowarzyszonych w BIM Klastrze, związanych z producentami oprogramowanie czy podmiotami społecznymi.

Szczegółowe informacje o konferencjach „BIM w edukacji” lub „BIM dla inwestorów publicznych” można uzyskać na stronie konferencji: http://www.konferencja-bim.pl/, a o „Tygodniu BIM” na stronie http://www.tydzienbim.pk.edu.pl/.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji przez stronę konferencji.