STP na Oxford Leys Festival

W sobotę 8 lipca przedstawiciele STP – Dominika Leśniak i Szymon Zagórski wzięli udział w Leys Festival w Oxfordzie, na który zostaliśmy zaproszeni przez Oxford Polish Association.  Nasze stoisko skierowane było głównie do najmłodszych uczestników imprezy, prezentowaliśmy bowiem LittleBits, elektroniczne klocki, które umożliwiają tworzenie rozmaitych konstrukcji takich jaka zdalnie sterowany samochód, czy urządzenie do robienia baniek mydlanych. Mają one za zadanie promować oraz rozwijać kreatywność i zainteresowanie techniką wśród najmłodszych. Innowacyjne klocki cieszyły się popularnością wśród dzieci, które po krótkim wprowadzeniu chętnie tworzyły własne układy.

Nasze stoisko odwiedzili również członkowie naszego stowarzyszenia mieszkający w Oxfordzie, a także polscy inżynierowie niezrzeszeni w STP, mieliśmy więc okazję porozmawiać o możliwościach aktywnego włączenia się w działalność stowarzyszenia. Niewątpliwie udział w Leys Festival można uznać za udany. Liczymy, że pasja z jaka najmłodsi sprawdzali możliwości LittleBits przełoży się na ich zamiłowanie techniczne a nawiązane w trakcie festiwalu kontakty przyczynią się do rozwoju Stowarzyszenia.