Wizyta u najstarszego członka STP

Przedstawiciele zarządu naszego Stowarzyszenia odwiedzili 11 lipca 2017 r. najstarszego członka STP- kol. inż. górnictwa Władysława Henryka Folkierskiego w jego mieszkaniu z okazji 103 rocznicy urodzin. Jubilat wstąpił do Stowarzyszenia w 1941 roku. Zdemobilizowany w stopniu podporucznika w roku 1947.

Inż. Folkierski ukończył gimnazjum klasyczne im. Sobieskiego w Krakowie, a następnie studiował w Akademii Górniczej w Krakowie. Studia przerwała II wojna światowa. Na Uniwersytecie w Birmingham dokończył studia uzyskując w 1946 r. dyplom RAST (Rada Akademickich Studiów Technicznych). Po ukończeniu studiów pracował w szeregu brytyjskich i zagranicznych firm związanych z przemysłem przeróbczym. W latach 70-tych inż. W. H. Folkierski pracował w Iranie dla firmy Simiran, gdzie najpierw pracował nad projektem minerałów ilastych, a później w kopalni Angouran nad projektem zakładu przeróbki mechanicznej rud, cynku i ołowiu.

Został członkiem brytyjskiego Mineral Engineering Society. Po uzyskaniu dyplomu został przydzielony do sekcji surowcowej do polskiego Wojskowego Instytutu Technicznego.

W roku 1942 przy STP powołano Sekcję Górniczo-Hutniczo-Naftową, która liczyła ponad 100 członków, a w której jubilat był zaangażowany do końca jej istnienia w roku 2008, pełniąc funkcję ostatniego sekretarza. Członkami sekcji byli absolwenci polskich uczelni przedwojennych (górnicy, hutnicy, nafciarze oraz geofizycy), którzy nie wrócili do kraju (około 80 osób) i pracowali w wielu krajach na świecie. Inż. Folkierski opisał ich osiągnięcia w rozdziale „Wspomnienie z działalności wychowawców i wychowanków Akademii Górniczej w Krakowie na Obczyźnie w latach wojny 1939-1945r.”, który znajduje się w 530-stronnicowej książce napisanej przez Andrzeja Bolewskiego „Trudne lata Akademii Górniczej w latach okupacji i pierwszych latach powojennych”. Natomiast z okazji 60-lecia STP opracował (w ramach 3-osobowego zespołu) mini-monografię „Wychowankowie Akademii Górniczej w Krakowie na Obczyźnie”, gdzie przedstawiono historie kilkudziesięciu wychowanków Akademii Górniczej w Krakowie i kilku innych uczelni polskich. Jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej. Warto zaznaczyć opis budowy przez Ernesta Malinowskego wspólnie z dziadkiem autora Władysławem Folkierskim, wysokogórskiej kolei w Peru, którą jubilat opisał w „Technice i Nauce”, a także w „Przeglądzie Górniczym”.

Warto zaznaczyć, że inż. Folkierski znajduje się w świetnej formie, obserwuje scenę branżową w kraju (górnictwo), jest zainteresowany działalnością Stowarzyszenia i chętnie wysłuchiwał „sprawozdania” o ostatnich osiągnięciach naszych kolegów i koleżanek (ku pełnemu zaskoczeniu jubilata sporą ilością kobiet) dawniej uznawanej jako „męskie zawody” organizacji zawodowej. Prezes dr inż. Marian Zastawny opowiedział o projektach STP realizowanych w ostatnich latach. Solenizant interesował się również działalnością zawodową gości (m.in. zaciekawił go projekt „CrossRail” w Londynie, w którym zatrudniony jest mgr inż. Piotr Świeboda – sekretarz zarządu). Pytaniom nie byłoby końca, gdyby zauważone przez gości „lekkie zmęczenie” jubilata po godzinnej wizycie i lampce wina. Uświadomiło ono, że dalszy ciąg nastąpi w roku następnym podczas 104-tych urodzin, co zważywszy na kondycję jubilata jest chyba zapewnione.

Opis i organizacja spotkania: prof. Ryszard Chmielowiec
-prezes Funduszu Samopomocy STP