Śp. Zbigniew Świdziński

Z wielką przykrością zawiadamiamy o odejściu naszego kolegi:

ZBIGNIEW ŚWIDZIŃSKI
1925 -2017

Inżynier konstruktor budowlany
Wieloletni członek i b.prezes zarządu
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP)
oraz były członek zarządu POSK.

Zaangażowany społecznie w polskiej parafii
na Balham i Klubie Orła Białego.

Cześć Jego Pamięci!

Zarządy STP oraz Funduszu Samopomocy