100-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

Delegacja naszego Stowarzyszenia brała udział w obchodach jubileuszu 100-lecia powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF), które odbyły się w dniach 13-14 października 2017 w Paryżu. Podczas pierwszego dnia obchodów nasza delegacja została zaproszona do Ambasady RP w Paryżu, która mieści się w pięknym Hôtel de Monaco i jest uważana za jedną z najpiękniejszych polskich ambasad. W czasie uroczystości została przedstawiona historia SITPF, wręczono okolicznościowe upominki oraz złote odznaczenia SITPF. Z dumą możemy poinformować że nasi francuscy koledzy docenili następujących kolegów z STP:

  • Andrzej Fórmaniak
  • Jacek Gierliński
  • Krzysztof Ruszczyński
  • Marian Zastawny

Najważniejszym wydarzeniem drugiego dnia było seminarium „4.0 rewolucja przemysłowa – stan aktualny w świecie”, gdzie prelegenci opowiadali o postępie technologicznym oraz jego wpływie na przemysł 4.0. Warto nadmienić, że w gronie prezentujących byli nasi reprezentanci: Andrzej Fórmaniak, który opowiadał o zastosowaniu BIM w kolejnictwie oraz Marian Zastawny, który zaprezentował udział technologii CAD/CAE w tworzeniu tzw. cyfrowych bliźniaków.

Obchody zakończyła uroczysta kolacja w Pałacu Luksemburskim, siedzibie Senatu Republiki Francuskiej. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia naszym kolegom z SITPF, dziękując za wspólnie spędzony czas.

Obchody były połączone z Walnym Zebraniem Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, podczas którego koledzy z Francji przekazali przewodnictwo Federacji do niemieckiego stowarzyszenia.