Inauguracja obchodów 100-lecia Niepodległości w NOT w Warszawie

26 kwietnia 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT uroczystym spotkaniem inżynierów polskich i polonijnych zainaugurowano obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizowanych przez FSNT-NOT w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Patronat Honorowy nad obchodami organizowanymi w ramach Programu sprawuje Prezydent RP Pan Andrzej Duda. Podczas konferencji zaprezentowano bogaty dorobek polskich inżynierów oraz ich wkład w tworzenie niepodległego państwa polskiego.

W czasie spotkania odbyło się również uroczyste wręczenie statuetki Złotego Inżyniera Polonijnego naszemu byłemu prezesowi kol. dr. inż Marianowi Zastawnemu, a także dokonano odsłonięcia wystawy prezentującej 100-letnią historię naszej bratniej organizacji z Francji. Po czwartkowych obradach delegaci ze Stowarzyszeń wzięli udział w spotkaniu roboczym Komitetu Organizacyjnego IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, który odbędzie się w 2019 roku w Krakowie.

więcej informacji na stronach Naczelnej Organizacji Technicznej.