Walne Zebranie STP 2018/2019

W niedzielę 15 kwietnia 2018 roku odbyło się coroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, podczas którego tradycyjnie podsumowaliśmy minioną kadencję oraz dokonaliśmy wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Zgodnie z naszym statutem, po upływie trzech kadencji kol. Marian Zastawny musiał ustąpić ze stanowiska i nie mógł ponownie kandydować na tą funkcję. Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło kandydaturę kol. Piotra Świebody na stanowisko nowego prezesa STP, a do grona członków zarządu dołączyli:

  • Filip Ignaszewski
  • Andrzej Rumun
  • Elżbieta Wiliwińska

Pełny skład władz STP jest dostępny na naszej stronie WWW, w sekcji O Nas -> Władze: http://www.stpuk.org/wladze

Ponadto w czasie Walnego Zebrania przyjęto uchwałę umożliwiającą zmianę obecnego stanu prawnego STP z limited company na CIO charity.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy angażowali się w działania STP w poprzedniej kadencji, natomiast nowemu zarządowi życzymy dużo zapału i energii w realizowaniu kolejnych planów!

Poniżej sylwetka nowego prezesa STP:

Piotr Świeboda – Członek STP od 5 lat. Z wykształcenia magister inżynier budownictwa. Ukończył Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. Pracuje w budownictwie od ponad 15 lat w tym od 12 lat w Wielkiej Brytanii. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno na projektach związanych z budową budynków jak i również na projektach infrastrukturalnych. Większe projekty zrealizowane to między innymi budowa biurowców i centrów handlowych w Warszawie, budowa stacji metra przy Kings Cross, budowa mostu kolejowego Blackfriars w Londynie. Obecnie pracuje przy budowie nowej linii kolejowej w Londynie Crossrail. Crossrail jest obecnie największą inwestycją infrastrukturalną realizowaną w Europie. Posiada polskie uprawnienia budowlane oraz jest członkiem w Institution of Civil Engineering  w Londynie (status Chartered Engineer, CEngMICE). Zaangażowany we współpracę z Europejską Federacją Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.