Śp. inż. Władysław Henryk Folkierski

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego długoletniego członka Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP) (od 1941 roku!), kol. inż.  górnika Władysława Henryka Folkierskiego w dniu 11 kwietnia 2018 r. w Londynie.

Inż. Folkierski urodził się 5 czerwca 1914 roku w Krakowie. Ukończył gimnazjum klasyczne im. Jana Sobieskiego w Warszawie. Studia rozpoczął w roku 1933 będąc w pierwszym tysiącu studentów wydziału górniczego (indeks nr. 855). W czasie studiów był skarbnikiem a następnie wiceprezesem Stowarzyszenia Studentów AG.

Po wybuchu wojny przedostał się do Francji, a następnie w roku 1941 w ramach Polskich Sił Zbrojnych przybył do Anglii. Został zdemobilizowany w stopniu kapitana. Brał udział w pracach Wojskowego Instytutu Technicznego powołanego przez Rząd Polski na Uchodźctwie.

Studia ukończył na Uniwersytecie w Birmingham (Royal School of Mines) w roku 1944 uzyskując stopień inżyniera górnictwa i mineralogii – dyplom RASTu (Rada Akademickich Szkół Technicznych). Był zatrudniony w wielu firmach brytyjskich i zagranicznych związanych z poszukiwaniem złóż minerałów i przeróbki węgla.

W ramach pracy społecznej był długoletnim sekretarzem Sekcji Górniczo-Hutniczo-Naftowej przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (skupiającej ponad 100  członków byłych absolwentów polskich uczelni związanych z górnictwem i geofizyką, którzy pozostali na Zachodzie.

Inż. Folkierski był także autorem wielu publikacji branżowych w czasopismach krajowych oraz zagranicznych (m.in. w STPowskiej ‘Technice i Nauce’). Był autorem rozdziału ‘Wspomnienia z działalności wychowawców i wychowanków Akademii Górniczej w Krakowie na Obczyźnie w latach wojny 1939-1945’, w książce Andrzeja Boleskiego pt. „Trudne lata Akademii Górniczej”. W roku 2001 opisał działalność braci górniczej na świecie w pracy zbiorowej pod jego redakcją pt. „Wychowankowie Akademii Górniczej w Krakowie na Obczyźnie”, wydanej przez Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, którą autor przekazał swej macierzystej uczelni z okazji 75lecia AGH.

Zmarły pomimo sędziwego wieku uważnie obserwował scenę branży górniczej w kraju, dzieląc się swoimi uwagami na spotkaniach z inżynierami ze swojego Stowarzyszenia (STP), niekiedy narzekając na sytuację gospodarczą swojej ukochanej branży w ostatnich latach, a ucieszył się, że ostatnio górnictwo odzyskuje swoją ważną rolę w bilansie energetycznym Polski.

Cześć Jego pamięci!

Prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec,
Redaktor Naczelny ‘Techniki i Nauki’