IX Konferencja Kwietniowa PUNO

Serdecznie zapraszamy na IX Międzynarodową Konferencję Kwietniową Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, współorganizowaną przez STP:

“Polacy tworzący nowoczesną Wielką Brytanię – wkład polskich inżynierów w rozwój brytyjskiej myśli technicznej na przestrzeni ostatniego stulecia”

Od ponad 100 lat Wielka Brytania jest jednym z głównych celów polskiej emigracji. Na przestrzeni ostatniego wieku polska diaspora odcisnęła widoczne piętno na kulturze, sztuce oraz innych aspektach życia w Zjednoczonym Królestwie. Dorobek i osiągnięcia Polaków na Wyspach są co roku szeroko analizowane podczas Konferencji Kwietniowych Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie (PUNO), dedykowanych pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie, który zginął w Katastrofie Smoleńskiej.

Tematem przewodnim dziewiątej edycji jest wpływ polskich inżynierów na rozwój brytyjskiej myśli technicznej. Zaproszeni prelegenci zaprezentują konstrukcje, projekty oraz odkrycia, przy których tworzeniu i realizacji walny udział mieli polscy inżynierowie. Oprócz powszechnie znanych osiągnięć, takich jak udział przy rozpracowaniu Enigmy czy wielkich projektach infrastrukturalnych jak CrossRail, omówione zostaną także nowatorskie zagadnienia, m.in. drukowanie 3D stali i innowacyjne zastosowania grafenu, materiału przeszłości.

Konferencja jest podzielona na trzy imienne sesje, w czasie których prezentowane będą wystąpienia powiązane tematyką fizyki, technologii oraz nowoczesnych materiałów i konstrukcji. Oprócz zagadnień o charakterze historycznym zostaną przedstawione również współczesne projekty oraz propozycje rozwiązań przyszłości.

Data: 13 kwietnia 2019
Miejsce: Sala Malinowa (II Piętro) POSK
240 King Street, London W6 0RF, Wielka Brytania

PROGRAM

09. 30 – 10.00 – Rejestracja

10.00 – 10.15 – Otwarcie konferencji
Powitanie: Rektor PUNO, Prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski

10.15 – 12.15 – Sesja im. Józefa Rotblata

 1. Dr Joanna Roszak – I had the strangest dream. Józefa Rotblata anatomia pokoju
 2. Prof. Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz – Polska „bomba kryptologiczna” i brytyjskie „bombes”.
 3. Prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski  – Energy harvesting for powering next generation electronics
 4. Prof. dr inż. Mirosław Lech Wyszyński -Przyszłościowe paliwa i silniki (Future engines and fuels
 5. Mgr inż. Anna Kopyto –  Ballasted Track Renewals for London Underground

12.30 – 13.30 Przerwa na lunch

13.30– 15.15 – Sesja im. Olgierda Zienkiewicza

 1. Dr inż. Marian Zastawny – Calculating everything: Olgierd Zienkiewicz – father of modern computational science
 2. Artur Bildziuk – An overview of the vital role and contribution of engineers in the Polish Air Force during WWII
 3. Mgr inż. Piotr Dudek – BIM – Building Information Modeling
 4. Mgr inż. Michał Krajewski – Drukowanie 3D stali konstrukcyjnej

15.15– 15.45 – Przerwa na kawę

15.45- 17.30 – Sesja im. Zbigniewa K. Porczyńskiego

 1. Prof. Ryszard Chmielowiec – Bezpieczne materiały przyszłości. Osiągnięcia naukowe dr. Zbigniewa Karola Porczyńskiego
 2. Tomasz Cebo – Small Super Strong Foams – novel three-dimensional structures made of graphene
 3. Teresa Bilinska MSc CENG -Engineering above all borders. Modern MEP services as the bloodstream of the buildings
 4. Mgr inż Piotr Świeboda – Crossrail:  nowa linia kolejowa w Londynie

17.30 Zamknięcie konferencji