Poza Strefą Komfortu – sylwetka Eweliny Wachnickiej

Skarbnik Stowarzyszenia dr inż. Ewelina Wachnicka w inspirującym wywiadzie Dariusza Dzikowskiego o niełatwej drodze do kariery mikrobiologa i zamiłowaniu do dreszczyku emocji (Goniec Polski, 5 kwietnia 2019):