Technologia BIM w Mostownictwie

Wiceprezes Stowarzyszenia mgr inż. Piotr Dudek o technologii BIM i korzyściach jej stosowania (Mosty, marzec – kwiecień 2019):