STP w elitarnym gronie 23 organizacji!

Niezmiernie miło nam poinformować, że po trzech latach ciężkiej pracy Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii uzyskało status stowarzyszeniowy (Professional Affiliate) w Engineering Council. Jesteśmy obecnie w elitarnym gronie 23 organizacji stowarzyszonych z Engineering Council. STP jest w tym gronie jedyną, organizacją zrzeszającą mniejszość narodową! Niezmiernie cieszymy się, z rosnącego prestiżu i uznania okazanego naszej działalności.

Engineering Council jest instytucją, która reguluje w Wielkiej Brytanii nadawanie licencji inżyniera (chartered, incorporated engineer, engineering technician) oraz prowadzi rejestr inżynierów licencjonowanych w Zjednoczonym Królestwie. Obecnie w Engineering Council zarejestrowanych jest ok. 230 tysięcy inżynierów. Engineering Council jest odpowiednikiem polskich samorządów zawodowych, które nadają uprawnienia zawodowe w Polsce oraz prowadzą rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe np. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej czy Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Uzyskanie statusu stowarzyszeniowego wiązało się z szeregiem zmian formalno-prawnych oraz organizacyjnych. Stworzyliśmy między innymi nowy, nowoczesny statut oraz zmieniliśmy formę prawną stowarzyszenia na CIO (Charitable Incorporated Organisation). Stowarzyszenie jest teraz formalnie zarejestrowane w Charity Commission pod numerem 1181306.

Jednocześnie unowocześniliśmy nasze logo oraz gruntownej zmianie poddaliśmy nasz system zarządzania informacjami, który jest obecnie prowadzony w oparciu o Microsoft Teams. Powstał szereg nowych procedur i poradników dokumentujących i opisujących zasady naszej działalności. Mamy nadzieję, że dzięki poczynionym zmianom, które umożliwiły nam uzyskanie statusu stowarzyszeniowego w Engineering Council, STP będzie dalej prężnie się rozwijało i zachęci to nowe osoby do wstępowania w nasze szeregi.