Walne Zebranie EFPSNT w Wilnie

W dniach 10-12. października 2019 r. w Wilnie odbyło się spotkanie członków Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, któremu towarzyszyła konferencja naukowo-​techniczna pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości”. 

To doroczne spotkanie, organizowane każdorazowo przez stowarzyszenie członkowskie kończące rok swojej prezydentury Federacji jest nie tylko okazją do statutowego Walnego Zebrania delegatów​ i przekazania prezydentury na rok następny, ale przede wszystkim, okazją​ do spotkania się polskich i polonijnych naukowców i inżynierów z Europy. W tym roku, gościło nas Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w Wilnie (SNPL).  

 W trakcie Walnego Zebrania, Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski na ręce Koleżanki dr inż. Eweliny Wachnickiej – reprezentującą STP, przekazał prezydenturę na kadencję 2019-2020. Przyjmując przewodnictwo w Federacji Kol. Ewelina Wachnicka w​ krótkim przemówieniu zaprezentowała podstawowe kierunki działania​ na rok przewodnictwa STP i zaprosiła na uroczystości 80-lecia STP, które​ odbędą na jesieni 2020 r. 

 Ważnym punktem Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego były wybory osób funkcyjnych Sekretariatu Generalnego EFPSNT (Sekretarza Generalnego, Z-cy SG i Skarbnika) na następną 3-letnią kadencję 2019-2022. Funkcję Sekretarza Generalnego EFPSNT będzie kontynuował Kol. Janusz Ptak. Zastępcę Sekretarza Generalnego został wybrany przedstawiciel STP w Wielkiej Brytanii Kol. Krzysztof Ruszczyński a na Skarbnika Kol. Katarzyna Marucha z SITPF. Natomiast w skład Komisji Statutowo-Rewizyjnej weszli: Kol. Ewelina Wachnicka (STP), Kol. Marek Łukowski (ZFPITN) oraz Kol. Paweł Ryzner (VPI). 

Ponadto z okazji 15-lecia istnienia EFPSNT, Sekretarz Generalny EFPSNT mgr inż. Janusz Ptak wręczył dyplomy honorowe pięciu członkom stowarzyszeń Federacji, w uznaniu ich wieloletniego wkładu w życie EFPSNT. Wśród wyróżnionych znajduje się mgr inż. Marek Piekarski (wieloletni członek STP).