Umowa współpracy STP z Uniwersytetem Zielonogórskim

W dniu 12.03.2020 podpisana została w Zielonej Górze o godz. 14.15 umowa o współpracy pomiędzy STP i Uniwersytetem Zielonogórskim (UZ) w skład, którego wchodzi Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

W imieniu STP umowę podpisała mgr inż. Teresa Bilińska a w imieniu UZ dr hab. Giorgi Melikidze – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Warunki zawarcia umowy współpracy były wielce nietypowe, gdyż Uniwersytet podobnie jak inne instytucje od tego dnia był zamknięty w związku z koronawirusem. Dało to bardzo ograniczone przywitania, trzymanie odległości pomiędzy osobami. Czułam się jak komandos, który musi uważać na każdy ruch. Było bardzo miło i życzliwie oczywiście z poczęstunkiem. Studenci opuścili uczelnię i wrócili do domów. Kilkutygodniowe ustalenia warunków umowy udało się sfinalizować. Zaplanowany jednak wykład na temat ‘’Światowego rynku pracy, procedur, przepisów i miejsca w nim polskich inżynierów’’ został odwołany.

Współpraca z jednej strony pomoże polskim studentom na łatwiejszym odnalezieniu się na światowym rynku pracy, rozwinięciu przez nich słownictwa technicznego w języku angielskim, pozwoli wpłynąć na programy studiów. Wielu studentów kończąc studia odchodzi od zawodu po kilku latach pracy w związku z trudnym rynkiem pracy w Polsce i nieznajomością rynków obcych, na których inżynierowie są bardzo poszukiwani. Fundusze państwowe wydane na wyszkolenie studentów stają się zaprzepaszczone.

Kolejnym ważnym elementem jest ułatwienie powrotu polskim inżynierom do kraju, jedną z opcji jest zrobienie magisterium czy doktoratu. Polscy inżynierowie będą mieć wpływ również na polskie budownictwo, które wymaga gruntownych zmian, by dostosować je do świetnej organizacji budowy na bazie przepisów brytyjskich lub amerykańskich. Niezwykle jest cenne, że władze uczelni tak otwarcie i szybko przyjęły propozycję współpracy z myślą o własnych studentach i o pracownikach naukowych.

Nadrzędnym celem jest wykorzystanie potencjału drzemiącego w inżynierach z Polski i emigracji.

SONY DSC

SONY DSC

Uniwersytet Zielonog Umowa wspolpracy 12032020

Oprac. BT