Porozumienie o współpracy STP z Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

Mając na celu wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń, wspieranie zawodu inżyniera ponad granicami oraz wykorzystanie potencjału polskich inżynierów w kraju i w Wielkiej Brytanii STP i DOIIB podpisały 12 marca 2020 umowę o współpracy.

Umowa będzie służyć między innymi wzajemnemu wspieraniu w budowaniu bezpośrednich kontaktów między członkami obu organizacji w zakresie projektowania, realizowania i nadzorowania inwestycji budowlanych, wykorzystaniu programów mentoringowych dla ułatwienia wejścia polskich inżynierów na rynki światowego budownictwa. DOIIB oraz STP umożliwią również swoim członkom udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach, a także, w ramach swoich kompetencji, obie organizacje służyć bedą wzajemną pomocą w zakresie doradztwa weryfikacji wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

W imieniu STP umowę podpisała mgr inż. Teresa Bilińska (członkini zarządu), ze strony DOIIB sygnaturę złożyli mgr inż Janusz Szczepański (prezes DOIIB) oraz sekretarz Rady DOIIB mgr inż. Danuta Paginowska.