MIĘDZYNARODOWY RYNEK PRACY – WSPÓŁCZESNA KONIECZNOŚĆ – WYKŁAD MGR INŻ. TERESY BILIŃSKIEJ

Zapraszamy na wykład mgr inż. Teresy Bilińskiej nt. międzynarodowych rynków pracy, wygłoszony w ramach Forum Inżynierskiego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych 2020, który odbył się we Wrocławiu w październiku 2020.

Całość wykładu do wysłuchania i obejrzenia pod linkiem:

http://www.tvdoiib.pl/