Śp. inż Jerzy Habdank-Toczyski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 11 grudnia 2020 roku zmarł,

Śp. inż. Jerzy Habdank-Toczyski

Członek honorowy STP. W Stowarzyszeniu Techników Polskich działał od 1957r, będąc członkiem o najdłuższym stażu. Członek zarządu w kadencjach 1963-67. Pełnił funkcję skarbnika w latach 1967-1977. Przez wiele lat sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zasłużony działacz Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK), którego był jednym z ojców założycieli. Członek pierwszej rady POSK. Członek i przez wiele kadencji prezes polskiego Towarzystwa Popierania Nauki Polskiej. W ramach wolontaryjnej działalności powiernik Fundacji im. „Jana Dzienisiewicza” finansującej stypendia dla polskich doktorantów studiujących w Wielkiej Brytanii. Odznaczony Krzyżem Partyzanckim w 1946 roku, Medalem ProMemoria w roku 2008 oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w roku 2014.

Szczegóły pogrzebu nie są jeszcze znane, ale najprawdopodobniej odbędzie się on po świętach w zależności od obecnych restrykcji.

Naszego wybitnego członka, człowieka wielce zaangażowanego do końca swoich dni w życie Polaków żegnają koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

Prosimy o przesyłanie wspomnień i kondolencji na adres mailowy STP: office@stpuk.org, abymśmy mogli je przekazać bezpośrednio rodzinie zmarłego.