Śp. prof. dr inż. Mirosław Wyszyński

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 22 lutego 2022 roku zmarł,

Śp. prof dr inż. Mirosław Wyszyński

Członek honorowy STP. Absolwent Politechniki Warszawskiej. W Wielkiej Brytanii od 1980 roku. Związany z Uniwersytetem w Birmingham, gdzie prowadzi badania nad reformowaniem paliw i zmniejszaniem szkodliwych emisji spalin silnikowych. W randze profesora kieruje katedrą Nowoczesnych Technologii Pojazdów – wiodącym brytyjskim zespołem badawczym.

Prosimy o przesyłanie wspomnień i kondolencji na adres mailowy STP: office@stpuk.org, abymśmy mogli je przekazać bezpośrednio rodzinie zmarłego.