Walne Zebranie STP 2022/2023

W niedzielę 3 kwietnia 2022 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej BrytaniiPo raz pierwszy od dwóch lat byliśmy w stanie spotkać się na Walnym Zebraniu w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie. Korzystając jednak z doświadczeń pandemicznych poprowadziliśmy spotkanie w sposób hybrydowy pozwalając członków STP spoza Londynu na zdalne dołączenie do obrad.

W wyniku wyborów, do zarządu STP dołączyli kol. Marek Jasiński, inżynier budownictwa specjalizujący się w analizach numerycznych skomplikowanych konstrukcji statycznych oraz kol. Kamila Wiatr, inżynier elektryk pracujące w firmie konsultingowej świadczącej usługi budowlane.  

Na pierwszym spotkaniu nowej kadencji, zarząd ponownie wybrał kol. Annę Kopyto na funkcję prezesa Stowarzyszenia. Funkcję wiceprezesa objęła kol. Mirosława Michniewicz, a stanowisko skarbnika objął kol. Piotr Świeboda. Sekretarzem pozostał kol. Marian Zastawny. Pełny skład władz Stowarzyszenia jest dostępny na stronie Władze STP.