Warsztaty o przyszłości STP

W sobotę, 11 czerwca, w biurze STP w POSK, spotkali się przedstawiciele zarządu, wolontariuszy i nowych członków Stowarzyszenia, aby wziąć udział w warsztatach programowych dotyczących działalności i rozwoju stowarzyszenia. Hybrydowe spotkanie z udziałem osób w kraju i za granicą poprowadziła Joanna Gos.

Pierwsza cześć warsztatu dotyczyła obecnej sytuacji STP – kim jesteśmy, co robimy, jakie są nasze najważniejsze projekty. Przyjrzeliśmy się bliżej temu, jak opisujemy się na naszej stronie internetowej, a także jak wkład pracy w poszczególne projekty przekłada się na liczbę odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.

Następnie w podgrupach próbowaliśmy określić, jakie strategiczne cele chcielibyśmy osiągnąć w ciągu najbliższych kilku lat i jakimi działaniami możemy je realizować. W ostatniej części spotkania omówiliśmy sposoby na angażowanie obecnych członków Stowarzyszenia, reaktywację tych dawnych oraz potencjalne źródła osób do nowego naboru.

Mimo faktu, że spotkaliśmy się o 10:30 rano, a prace zakończyliśmy o 18:00, można było odnieść wrażenie, że nikt nie miał dość rozmów i dyskusji. Ich wynik zostanie ujęty w formalnej strategii rozwoju STP i przedstawiony na najbliższym zebraniu zarządu.