Swiatowy Zjazd Inzynierow Polskich

Last week six members of our Association attended the World Congress of Polish Engineers hold in Gliwice, Poland. Four of us took part or hosted discussions on various topics: cyber safety, passive houses, eco transport and youth engineering society.
We would like to thank the hosts for the inspiring event and flawless organization.

W ubiegłym tygodniu 6 członków naszego Stowarzyszenia wzięło udział w Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich odbywającym się w Gliwicach. Czterech z nas wzięło udział lub prowadziło dyskusje na różne tematy: cyberbezpieczeństwo, domy pasywne, ekologiczny transport oraz organizacje inżynierskie a młodzież.
Dziękujemy gospodarzom za inspirujące wydarzenie i bezbłędną organizację.

Pełną relację ze zjazdu można znaleźć na https://www.szip.org.pl/podsumowanie