Współpraca STP z Politechniką Śląską

STP podpisało umowę o współpracy z Politechniką Śląską. W ramach porozumienia realizowane będą wspólne działania wspierające kształcenie studentów i doktorantów oraz wzajemna promocja.

Umowę z ramienia Stowarzyszenia podpisała prezes Anna Kopyto podczas swojej wizyty w Dziale Współpracy z Zagranicą Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska to dynamicznie rozwijająca się Uczelnia na Górnym Śląsku czyli w regionie o długich tradycjach związanych z przemysłem i technologią. Chcemy, żeby nasza współpraca pomogła pochylić się nad wyzwaniami i szansami stojącymi przed regionem. Z drugiej strony chcemy, żeby śląscy studenci, inżynierowie i naukowcy poprzez współpracę z nami mogli realizować się na Wyspach i korzystać z tamtejszego potencjału naukowo-technicznego, co wpisuje się w misję naszego stowarzyszenia – powiedział Krzysztof Szweda, członek zarządu Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

W ramach nawiązanego porozumienia Krzysztof Szweda został powołany koordynatorem STP do spraw współpracy z Politechniką Śląską, w kwestiach związanych z tą inicjatywą zachęcamy do kontaktu na e-mail krzysztof.szweda@stpuk.org