Międzynarodowy rynek pracy to współczesna konieczność’

Pod takim tytułem odbył się wykład dla polskich inżynierów w dniu 20.04.2023 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wykład obejmował dwie części ” Project management in the UK ” oraz ”Międzynarodowy rynek pracy to współczesna konieczność”. Szkolenie odbyło się w ramach Akademii Technicznej Association of Polish Engineers in Grat Britain oraz dzięki podpisanej umowie współpracy transgranicznej z DOIIB. Prowadzony był po polsku i angielsku, a spotkanie odbyło się w wersji hybrydowej. Na sali wykładowej było obecnych 20 osób a w wersji online uczestniczyło 18 osób. Konspekty przesłano do uczestników. Prowadzony program ma za cel przekazanie wiedzy wymaganej na międzynarodowym rynku pracy oraz przez zagranicznych inwestorów w Polsce na rynku budowlanym. Temu programowi będą służyć kolejne szkolenia. Poniżej link do całego wykładu ok. 2.5h.