Walne Zebranie STP 2023/2024

W sobotę 1 kwietnia 2023 roku w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.  Spotkanie odbyło się w sposób hybrydowy, pozwalając członkom STP spoza Londynu na zdalne dołączenie do obrad.

Tradycyjnie na spotkaniu odbyły się wybory do Zarządu na kolejną kadencje w 2023/2024. Do zarządu STP dołączyli: kol. Elwira Kamińska, kol. Tomasz Koperniak, kol. Sebastian Czajka i kol. Tomasz Rosiński. Serdecznie witamy!

Na pierwszym spotkaniu nowej kadencji, zarząd wybrał kol. Mariana Zastawnego na funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Funkcję Wiceprezesa objęła kol. Mirosława Michniewicz oraz kol. Teresa Bilińska. Funkcję Sekretarza objęła kol. Mirosława Michniewicz, a stanowisko Skarbnika objął kol. Piotr Świeboda. Pełny skład władz Stowarzyszenia jest dostępny na stronie Władze STP.