AutoCAD – Poziom Zaawansowany

Kurs dla użytkowników średnio zaawansowanych jest naturalnym rozszerzeniem wiadomości, które uczestnicy kursu posiedli podczas przerabiania pierwszej części. Po kursie podstawowym potrafią narysować proste projekty, lecz nie potrafią jeszcze skonfigurować własnego stanowiska pracy, nie potrafią również korzystać z narzędzi służących do ustawiania stylów pewnych funkcji oraz nie wiedzą nic na temat automatyzowania swojej pracy. Tych rzeczy dowiedzą się właśnie z cyklu „dla średniaków”.

Program kursu:

Zajęcia nr 1. Wprowadzenie. Systemy rysunkowe. Tworzenie szablonów. Wymiana i recenzowanie rysunków. Eksport i import.  Transformacja plików PDF na DWG. Przegląd i recenzowanie projektów.
Zajęcia nr 2. Odnośniki zewnętrzne. Odnośniki rysunkowe.  Odnośniki zdjęciowe. Wprowadzenie do nieparametrycznego modelowania 3D.  Modelowanie swobodne.
Zajęcia nr 3. Bloki.  Bloki – rozwinięcie.  Bloki dynamiczne.  Tworzenie atrybutów. Sporządzanie listy atrybutów. Tryb wyświetlania i wydruku atrybutów.  Edycja atrybutów
Zajęcia nr 4. Wprowadzenie do parametrycznego modelowania 3D. Modelowanie parametryczno-obiektowe.
Zajęcia nr 5 Układy współrzędnych. Definiowanie układów współrzędnych. Współpraca programu z rzutniami. Oglądanie rysunku w przestrzeni. Zmiana punktu obserwacji. Style wizualne. Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej. Podstawowe pojęcia. Modele ścianowe.
Zajęcia nr 6. Modyfikacja obiektów 3D. Zmiana położenia obiektów w przestrzeni. Modyfikacja polilinii i powierzchni 3D.  Modelowanie bryłowe. Bryły proste. Bryły złożone. Rzuty i przekroje brył. Modyfikacja obiektów bryłowych. Pojęcia podstawowe. Modyfikacja ścianek brył. Modyfikacja krawędzi. Modyfikacja brył
Zajęcia nr 7. Wizualizacja projektu. Oświetlenie. Materiały. Rendering.
Zajęcia nr 8. Ćwiczenia.

Dodatkowe Informacje

Liczba godzin: 24
Cena: £ 350

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+44 (0) 791 221 0255) lub mailowego (akademia.techniczna@stpuk.org).

Rejestracja

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są mailowo na adres akademia.techniczna@stpuk.org.