BIM dla menedżerów

Program kursu:

Moduł I (4 x 45 min) BIM – WPROWADZENIE

 1. Podstawowe informacje
  Wprowadzenie do terminologii związanej z technologią BIM oraz krótka odpowiedź na pytanie: co należy przygotować przed przystąpieniem do modelowania, aby praca w BIM była efektywna a nie przyprawiała o ból głowy?
 2. BIM = współpraca – co to oznacza w praktyce?
  Na czym polega idea BIMu i openBIMu? Wprowadzenie do formatu Industry Foundation Classes. Trendy w wykorzystaniu technologii: konfrontacja między natywnymi formatami danych oraz otwartością oferowaną przez IFC.
 3. Darmowe oraz płatne komercyjne oprogramowanie do sprawdzania modeli
  Analiza przeglądarek oraz programów do oceny poprawności modeli IFC, m.in. struktury, definicji geometrii, kolizji między elementami modelu oraz międzybranżowych. Platformy wspomagające wymianę informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego oparte na BIM Collaboration Format (BCF).
 4.  Case study – ćwiczenia praktyczne
  Wprowadzenie do obsługi oprogramowania Tekla BIMsight. Sprawdzanie kolizji dla wielobranżowego projektu na przykładzie budynku użyteczności publicznej wraz z omówieniem sposobu komunikacji za pomocą formatu BCF

Moduł II (4 x 45 min) IFC JĘZYKIEM BIM

 1. Klasyfikacja elementów budowlanych według standardu IFC
  Omówienie hierarchicznej struktury modelu, sposobów reprezentacji geometrii oraz podstawowych właściwości i parametrów ilościowych dla elementów.
 2. Case study – ćwiczenia praktyczne
  Wprowadzenie do obsługi oprogramowania BIM Vision. Zarządzanie parametrami IFC, weryfikacja ilości materiałów w modelu z fakturą od wykonawcy na przykładzie obiektu użytkowo – mieszkaniowego.
 3. Translatory i schematy – jak eksportować i importować modele IFC?
  Omówienie wymagań stawianych programom „klasy BIM” w zakresie Model View Definition, formułowanie własnych schematów, najważniejsze opcje eksportu modelu do formatu IFC. Jak zadbać o prawa autorskie, bezstratnie wymieniać się modelami oraz w jaki sposób importować IFC w natywne środowiska na przykładzie oprogramowania Revit, ArchiCAD, Tekla Structures i Sketchup.
 4. Case study – ćwiczenia praktyczne
  Weryfikacja poprawności sposobu eksportu modelu. Jak sposób eksportu wpływa na ilość danych w modelu?

Moduł III PROJEKT BIM (6 x 45 min)

 1. Wymogi stawiane modelom i najczęściej popełniane błędy
  Sformułowanie danych wyjściowych do modelowania, wytycznych dla elementów w zakresie definicji geometrii (Level Of Detail), zawartości informacji niegeometrycznych (Level of Information) oraz relacji między obiektami modelu na podstawie zagranicznych wytycznych oraz własnych doświadczeń. Zestawienie najczęstszych błędów oraz sposoby na ich uniknięcie.
 2. Case study – ćwiczenia praktyczne
  Sprawdzenie poprawności dostarczonego modelu IFC z uwzględnieniem kolizji między elementami. Weryfikacja zmian kolejnych wersji modelu oraz sprawdzenie zgodności modeli konstrukcji i architektury.
 3. Dokumentacja 2D a model – razem czy osobno?
  Omówienie sposobów na uniknięcie odłączenia rysunków od modelu, szczegółowe omówienie praktycznych aspektów Level Of Development, techniczne zalety połączenia modelu z rysunkiem.
 4. Case study – ćwiczenia praktyczne
  Sprawdzenie modelu z dokumentacją 2D na przykładzie budynku mieszkaniowego. Weryfikacja założeń projektu oraz możliwości wykorzystania darmowego oprogramowania na placu budowy.

Moduł IV PODSUMOWANIE (2 x 45 min)

 1. BIM w prawie polskim i zagranicznym (wymogi techniczne)
  Krótkie omówienie podstawowych wytycznych sformułowanych w zagranicznych opracowaniach dotyczących modelu, wymiany danych oraz określenie roli menedżera BIM. Próby formułowania wymogów BIM w Polsce.
 2. Jak i kiedy wprowadzać BIM (bilans zysków i kosztów)
  Możliwości wdrożenia technologii BIM, wady i zalety różnych metod, w tym bim outsourcing, na podstawie własnych doświadczeń. Krótkie omówienie planów wdrożenia BIM.

WYKŁADOWCA: mgr inż. Maciej Dejer

Przedsiębiorca, menadżer  i doradca z dziesięcioletnim stażem w zakresie realizacji projektów w technologii BIM, koordynacji międzybranżowej oraz administracji projektami dla zadań realizowanych w Nowej Zelandii, Kanadzie, USA oraz Polsce. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIMKlaster) , odpowiedzialny m.in. za popularyzację wiedzy i procesów opartych na innowacjach. Doradzał i przeprowadzał kilka procesów wdrożeniowych technologii BIM mających na celu podniesienie efektywności i konkurencyjności oraz jakości oferowanych usług przez firmy sektora budowlanego. Zwolennik i prekursor wykorzystania nowych technologii w branży budowlanej i nie tylko. Współautor portalu BIMblog.pl.

Dodatkowe Informacje

Liczba godzin: 15
Cena: £ 350

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+44 (0) 791 221 0255) lub mailowego (akademia.techniczna@stpuk.org).

Rejestracja

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są mailowo na adres akademia.techniczna@stpuk.org.