Revit MEP

Revit MEP to oprogramowanie bazujące na modelowaniu informacji o budynku (BIM) dedykowane dla inżynierów i projektantów instalacji: wod.-kan., wentylacji, elektrycznych i mechanicznych. Program pozwala projektować instalacje rurowe wod.-kan., rury i kanały wentylacyjne, oświetlenia i obwody elektryczne, jak również wykonywać różnego rodzaju analizy (ogrzewania, klimatyzacji i oświetlenia).

Program kursu (2 x 8 godz.):

Dzień 1

 1.  Omówienie interfejsu programu
  • pasek menu
  • przeglądarka projektu
  • okno obszaru roboczego przeglądarka systemów budowlanych (System Browser)
 2. Przygotowanie szablonu projektu poprzez:
  • przystosowanie do potrzeb projektantów przeglądarki projektu
  • określenie domyślnych ustawień dla poszczególnych instalacji
  • zdefiniowanie biblioteki elementów normowych typowych dla pracy projektanta (np. definiowanie dodatkowej średnicy)
 3. Podłożenie podkładu architektonicznego
  • określenie położenia poziomów architektonicznych oraz linii siatki modularnej
  • śledzenie zmian w podkładzie architektury
  • stworzenie szablonu widoku
 4. Zdefiniowanie potrzebnych informacji o budynku, oraz wygenerowanie raportu obciążenia cieplnego i chłodniczego dla tego budynku (wyniki uzyskane na podstawie wprowadzonych informacji o pomieszczeniach)
  • wprowadzenie obszarów obliczeniowych – space, zdefiniowanie dla nich parametrów obliczeniowych takich jak: zyski wewnętrzne od ludzi oświetlenia itp.
  • wprowadzenie stref (zone) – grupujących obszary o jednakowych parametrach obliczeniowych – zdefiniowanie temperatur obliczeniowych, ilości powietrza wentylacyjnego itp. (narzędzie można wykorzystywać np. w ramach obszaru obsługiwanego przez centralę)
  • definiowanie pozostałych parametrów potrzebnych do obliczeń (współczynników przenikania ciepła dla ścian, okien itp.)
  • generowanie raportu, tworzenie zestawień na podstawie raportu oraz nanoszenie na rysunek wyników
 5. Projektowanie instalacji – HVAC
  • zaprojektowanie odcinka instalacji klimatyzacyjnej (wstawienie nawiewników, małej centrali, przypisanie systemów – nawiewnych, wywiewnych)
  • w zaprojektowanie odcinka instalacji grzewczej wodnej (wstawienie urządzeń, zdefiniowanie systemów – zasilanie, powrót)
  • zaprojektowanie odcinka instalacji chłodniczej wodnej (wstawienie urządzeń, zdefiniowanie systemów – zasilanie, powrót)

Podczas tworzenie odcinków instalacji zaprezentowanie funkcji programu takich jak:

 • generale layout (automatyczne wygenerowanie ścieżki połączeń pomiędzy elementami składowymi instalacji)
 • connect into (automatyczne połączenie jednej z części składowej instalacji z resztą zaprojektowanej instalacji)

Dzień 2

 1. Projektowanie instalacji – WOD-KAN
  • wstawienie potrzebnych urządzeń sanitarnych do stworzenia instalacji (ubikacje, umywalki itp.)
  • zaprojektowanie odcinka instalacji kanalizacyjnej
  • zaprojektowanie odcinka instalacji ciepłej wody
  • zaprojektowanie odcinka instalacji zimnej wody
  • zaprojektowanie odcinka instalacji hydrantowej
  • zaprojektowanie odcinka instalacji tryskaczowej
  • Podczas tworzenie odcinków instalacji zaprezentowanie funkcji programu takich jak:
   • generale layout (automatyczne wygenerowanie ścieżki połączeń pomiędzy elementami składowymi instalacji)
   • connect into (automatyczne połączenie jednej z części składowej instalacji z resztą zaprojektowanej instalacji)
 2. Wyposażenie projektu w opisy i zestawienia
  • etykietowanie części składowych instalacji
  • tworzenie legend kanałów, rur, obszarów obliczeniowych (space’ów)
  • tworzenie zestawień elementów składowych instalacji zawierających fabrycznie dostępne dla danego typu elementów parametry
 3. Przygotowanie projektu do wydruku
  • przygotowanie tabelki rysunkowej o zdefiniowanie stylów wydruku
  • określenie skali i szczegółowości odwzorowania na kolejnych arkuszach wydruku
  • wyposażenie rysunku w legendę lub tabelę zestawieniową

SZKOLENIE PROWADZI mgr inż. JOANNA STĘPIEŃ

inżynier wsparcia technicznego/inżynier ds. wdrożeń oprogramowania/specjalista w oprogramowaniu REVIT MEP, Robobat Polska Sp. z o.o. Graitec Group, Autodesk Platinum Partner

Dodatkowe Informacje

Liczba godzin: 15
Cena: £ 350

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+44 (0) 791 221 0255) lub mailowego (akademia.techniczna@stpuk.org).

Rejestracja

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są mailowo na adres akademia.techniczna@stpuk.org.