Setting Out

Szkolenie przygotowujące do pracy w Wielkiej Brytanii na stanowisku inżyniera budowy to pierwszy krok, ku uzyskaniu pracy w swoim zawodzie. Kurs jest prowadzony przez doświadczonych inżynierów przekazujących wiedzę inżynierom mniej doświadczonym lub bez doświadczenia, program szkolenia został stworzony na bazie kilkunastoletniego doświadczenia  w realizowaniu różnorodnych projektów budowlanych w WB.  Program kursu zawiera niezbędną wiedzę, która po odbyciu kursu pozwoli kandydatowi samodzielnie wykonywać pierwsze kroki na budowie jako inżynier budowy.

Program kursu (2 x 8 h):

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do tyczenia i pomiarów elementów budowlanych – Setting Out:
  • obowiązki inżyniera budowy w WB ( site/setting out engineer)
  • na czym polega ‘setting out’ – skąd pobierać informacje
  • omówienie:
   • rysunków technicznych
   • specyfikacji technicznej
   • rysunków   zbrojenia
   • plan kontroli jakości ( Inspection & Test Plan)
   • zapis prac budowlanych (Construction Record)
   • osnowy sytuacyjno-wysokościowej ( Primary and Secondary control station)
 2. Tyczenie i pomiar wysokości – niwelacja. Omówienie instrumentów do niwelacji
  • Niwelator (Dumpy level):
   • budowa instrumentu
   • ustawienie i poziomowanie instrumentu –
   • łata miernicza
   • schemat niwelacji
   • wyznaczanie i pomiar poziomu
   • wyznaczenie poziomu rury, drogi
   • Ćwiczenia w terenie:  – wyznaczanie i pomiar poziomu
  • Niwelator obrotowy laserowy (laser level)
   • opis i zastosowanie
   • ustawienie instrumentu
  • Laser rurowy (pipe laser)
   • opis i ustawienie instrumentu,
   • obliczenie nachylenia spadku rury (gradient)

Dzień 2

 1. Tyczenie i pomiar położenia punktu. Omówienie  instrumentów geodezyjnych do lokalizowania punktów o określonych współrzędnych geograficznych.
  • Tachimetr elektroniczny ( Total Station zwany EDM ):
   • budowa instrumentu
   • spoziomowanie i ustawienie instrumentu na stanowisku
   • pryzmaty
   • komunikacja słowna i znakowa podczas wyznaczania
   • obliczanie współrzędnych ( coordinates)
   • ćwiczenia:obliczanie  kątów i odległości (bearing & distance)
   • ćwiczenia w terenie
    • wyznaczenie punktów,
    • pomiar punktów
  • GPS (Global Positioning System) – zastosowanie
 2. Najczęstsze występowanie pomyłki podczas ‘Setting out’ – omówienie:
  • tachimetr elektroniczny (EDM)
  • niwelator
  • taśmy miernicze
  • poziomice
  • sprawdzanie niwelatora (two peg test)
  • sprawdzanie ‘EDM’
  • przenoszenie ‘Control Stations’

SZKOLENIE PROWADZĄ:

 • mgr inż. TOMASZ KACZWIŃSKI
 • mgr inż. DOMINIK PAWLUS

Dodatkowe Informacje

Liczba godzin: 16
Cena: £ 350

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+44 (0) 791 221 0255) lub mailowego (akademia.techniczna@stpuk.org).

Rejestracja

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są mailowo na adres akademia.techniczna@stpuk.org.