Aplikacja o członkostwo

Członkiem Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii może być każda osoba, posiadająca kwalifikacje określone przepisami Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu w poczet członków STP, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Komisji Weryfikacyjnej w oparciu o informacje podane w aplikacji o członkostwo oraz dodatkowych dokumentach.

Aby zaaplikować o członkostwo w Stowarzyszeniu należy wykonać następujące kroki:

  1. Założyć konto na stronie WWW STP - http://www.stpuk.org/user/register 
  2. Wypełnić formularz aplikacyjny, podając informacje o swoim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym (link) oraz wpłacić opłatę aplikacyjną (£ 35).
  3. Przesłać dodatkowe dokumenty (skany dyplomów, kwalifikacji) do STP na adres members@stpuk.org

Otrzymane wnioski są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komisji Weryfikacyjnej, która spotyka się zazwyczaj w drugą środę miesiąca. Pozytywnie rozpatrzone aplikacje są następnie przedstawiane Zarządowi STP, który podejmuje ostateczną decyzję na temat przyznania statusu członka Stowarzyszenia oraz jego kategorii.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, opłata aplikacyjna jest jednocześnie traktowana jako składka członkowska na dany rok (wpłaty dokonane po 1 października wliczają się do składki na następny rok). Osoby przyjęte do Stowarzyszenia otrzymują unikatowy certyfikat poświadczający ich członkostwo.

Nasze Stowarzyszenie stara się sprawnie rozpatrywać nowe aplikacje, dążąc do tego aby cała procedura trwała maksimum 2 miesiące. 

Trzy razy do roku, STP organizuje spotkania dla nowych członków, pozwalających na zapoznanie się z działalnością Stowarzyszenia, jego władzami oraz na aktywne włączenie się w działalność STP.

 

Formularz aplikacyjny

 

 

Adres

POSK, 
238-246 King Street, 
London W6 0RF

Spotkania w sekretariacie wymagają
wcześniejszego kontaktu mailowego

 

Dojazd

 

Newsletter

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
 

Social Media

Facebook icon LinkedIn icon