Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii to organizacja zrzeszająca polskich inżynierów, techników i naukowców żyjących na Wyspach Brytyjskich. STP jest unikatową organizacją, której członkowie cechują się różnorodnym poziomem doświadczenia zawodowego w wielu obszarach nauk technicznych.

Stowarzyszenie zrzesza specjalistów z różnych branż, o szerokim doświadczeniem zawodowym. Nasi członkowie pracują z nowoczesnymi technologiami, narzędziami i systemami pracy zarówno w małych firmach, międzynarodowych korporacjach, jak i na uczelniach technicznych. 

W ramach naszej działalności realizujemy wiele projektów mających na celu wspieranie rozwoju zawodowego jak i osobistego naszych członków, popularyzację najnowszych osiągnięć techniki oraz integrację środowiska polskich inżynierów w Wielkiej Brytanii.

58
60
62

Engineers Business Evening

Engineers Business Evening to cykliczne spotkania o tematyce biznesowej, przeznaczone dla członków Stowarzyszenia, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Format EBE to:

  • Interesujący prelegent o szerokim doświadczeniu biznesowym
  • Ciekawa lokalizacja
  • Okazja do luźnych rozmów przy wyśmienitym jedzeniu

Udzial w EBE stwarza niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i kontaktów pomiędzy inżynierami-biznesmenami. Spotkania pozalają na dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie rozwoju firm oraz wdrażania innowacyjnych technologii. Spoktania EBE mają na celu również ułatwienie współpracy pomiędzy firmami działającymi w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także promocję polskich firm w UK.

Podziel się

Twitter icon Facebook icon Google icon StumbleUpon icon LinkedIn icon Pinterest icon e-mail icon
 

Adres

POSK, 
238-246 King Street, 
London W6 0RF

Spotkania w sekretariacie wymagają
wcześniejszego kontaktu mailowego

 

Dojazd

 

Social Media

Facebook icon LinkedIn icon