Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii to organizacja zrzeszająca polskich inżynierów, techników i naukowców żyjących na Wyspach Brytyjskich. STP jest unikatową organizacją, której członkowie cechują się różnorodnym poziomem doświadczenia zawodowego w wielu obszarach nauk technicznych.

Stowarzyszenie zrzesza specjalistów z różnych branż, o szerokim doświadczeniem zawodowym. Nasi członkowie pracują z nowoczesnymi technologiami, narzędziami i systemami pracy zarówno w małych firmach, międzynarodowych korporacjach, jak i na uczelniach technicznych. 

W ramach naszej działalności realizujemy wiele projektów mających na celu wspieranie rozwoju zawodowego jak i osobistego naszych członków, popularyzację najnowszych osiągnięć techniki oraz integrację środowiska polskich inżynierów w Wielkiej Brytanii.

58
60
62

Składka członkowska

Jednym z podstawowych obowiązków wynikających z przynależności do Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii jest regularne płacenie składek członkowskich.  

Składki członkowskie za każdy rok kalendarzowy należy opłacić do 1 stycznia. Po zalogowaniu się na stronę www.stpuk.org/user/membership-info można uzyskać informację o obecnym stanie członkostwa i dacie jego wygaśnięcia. Opłacenie składki zapewnia przedłużenie członkostwa na następny rok.

 Wymagane kwoty zależą od posiadanej kategorii:

  • Członek Zwyczajny - £ 35.00
  • Członek Stowarzyszony - £ 35.00
  • Członek Wspierający - £ 5.00

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny obowiązuje składka £ 15 płatna za pomocą przelewu. Zwolnieni z obowiązku wpłacania składek członkowskich są Członkowie Honorowi oraz osoby, które ukończyły 75 rok życia.

Wpłat można dokonywać na dwa sposoby:

  • Online - korzystając z opcji opłata składki dostępnej w menu użytkownika po zalogowaniu się (www.stpuk.org/user/skladka)
  • Przelewem na konto STP:

S/C: 40-02-26
A/N: 32572273
Tytuł: Nazwisko - Składka

Niepłacenie składki członkowskiej do 1 lipca danego roku skutkuje zawieszeniem uprawnień związanych z członkostwem w STP i może prowadzić do wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia.

 

Adres

POSK, 
238-246 King Street, 
London W6 0RF

Spotkania w sekretariacie wymagają
wcześniejszego kontaktu mailowego

 

Dojazd

 

Social Media

Facebook icon LinkedIn icon
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.