Kodeks Postępowania STP

Kodeks Postępowania STP określa standardy profesjonalizmu oraz etycznego zachowania oczekiwane od członków Stowarzyszenia.