Membership Application

Podstawowe informacje

W jakiej dziedzinie się specjalizujesz (np. Budownictwo, Mechanical Engineering, itp.)
Prosimy o krótki opis swojej osoby, zawierający informację na temat pełnionej roli, uprawnień, wyróżnień itp. (Max 1000 znaków)

Wykształcenie

Prosimy o podanie historii wykształcenia. Dla każdej ukończonej uczelni prosimy o podanie daty uzyskania dyplomu, ukończonego kierunku oraz pozyskanego tytułu (inż, mrg, dr, itp) oraz dołączenie zeskanowanej kopii dyplomu.
Doświadczenie Zawodowe

Prosimy o podanie nażważniejszych stanowisk zajmowanych w czasie kariery zawodowej


Dodatkowe Informacje

Przynależność do innych organizacji
Prosimy o podanie nazw innych organizacji (takich jak ICE, Polska Izba Inżynierów Budownictwa itp.), których jesteś członkiem. W polu dodatkowe informacje prosimy podać rodzaj członkostwa i posiadane uprawnienia.


Działalność w STP
Przynależność do STP stwarza wiele możliwości, dlatego też prosimy o napisanie co skłoniło Cię do dołączenia do naszego grona, jakie masz oczekiwania wobec STP i co możesz wnieść do naszego Stowarzyszenia. Ponadto prosimy o zaznaczenie obszarów działalności, w które chicałbyś/chciałabyś się zaangażować.

Prosimy napisać czego oczekujesz od STP (np. mentoring, pomoc w rozwoju kariery, spotkanie ciekawych ludzi) oraz w jaki sposób możesz się zaangażować w naszą działalność (Max 1000 znaków)
Wybierz obszary działalności STP, w które chciałbyś/chciałabyś się włączyć


Dziękujemy za wypełnienie formularza aplikacyjnego. Po naciśnięciu przycisku Submit nastąpi przekierowanie na stronę opłaty aplikacyjnej, po czym aplikacja zostanie przesłana do Komisji Weryfikacyjnej STP, która rozpatrzy wniosek na najbliższym posiedzeniu (zazwyczaj pierwsza środa miesiąca) i przekaże swoją decyzję drogą mailową.

Dodatkowe informacje uzupełniające aplikację prosimy przesyłać na adres mailowy: members@stpuk.org