Stowarzyszenie Techników Polskich w ramach Czwartku 4YOU zaprasza na prelekcję:

Thames Tideway Tunnel – Londyński Super-kolektor

Pawła Czajkowskiego i Szymona Czyża

którzy poprowadzą prezentację na temat jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w historii Londynu.

Celem inwestycji jest przygotowanie miasta z punktu widzenia gospodarki wodnej i ściekowej  na coraz większą liczbę mieszkańców, która jest przewidywana w najbliższych dekadach.

Celem prezentacji jest przybliżenie skali projektu i jego etapów. Jakie rozwiązania techniczne zostały zastosowane i jak wygląda współpraca między firmami i ludźmi zaangażowanymi w projekt.


EVENT INFO :