W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w V Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, który odbędzie się 23-25 czerwca 2022 roku w Gliwicach.

Organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT) zjazdy to doskonała okazja do spotkania kolegów i koleżanek z całego świata, wymiany doświadczeń oraz poglądów.

Temat przewodni Zjazdu – „Inżynierowie dla zdrowej planety” nawiązuje do dwóch najważniejszych problemów współczesności: pandemii i zmian klimatycznych. Uczestnicy będą się zastanawiać jak technika i jej twórcy mogą w sposób aktywny i efektywny włączyć się w utrzymanie takiego stanu naszej planety, aby człowiek i przyroda mogły na niej nadal żyć i rozwijać się.

Szczegółowy program oraz rejestracja na oficjalnej stronie wydarzenia: https://szip.org.pl/

Chcąc zachęcić możliwie szerokie grono brytyjskich inżynierów do uczestnictwa w Zjeździe, STP przewiduje dofinansowanie dla członków Stowarzyszenia w kwocie do £ 100. Wniosek o dofinansowanie można pobrać poniżej. Uzupełniony wnisek prosimy przesłać na adres office@stpuk.org.


EVENT INFO :