Events at Politechnika Śląska

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w V Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, który odbędzie się 23-25 czerwca 2022 roku w Gliwicach. Organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT) zjazdy to doskonała okazja do spotkania kolegów i koleżanek z całego świata, wymiany doświadczeń oraz poglądów. Temat przewodni Zjazdu – „Inżynierowie dla zdrowej planety” nawiązuje […]