Zarząd STP 1990 r. W kolejności od prawej: S. Michałowski, K. Móchliński, Z. Hypiński, T. Bogucki, prezes A. Ostrowski, J. Stopa, E. Jędral

Zarząd STP 1990 r. W kolejności od prawej: S. Michałowski, K. Móchliński, Z. Hypiński, T. Bogucki, prezes A. Ostrowski, J. Stopa, E. Jędral