Nadzwyczajne walne zebranie STP 1992 r. W kolejności od lewej: W. Grywin-Grzywiński, J. Marcinkiewicz, J. Morawicz (przewodniczący), J. Płoszajski, A. Ostrowski (prezes), S. Michałowski, T. Bogucki, E. Jędral

Nadzwyczajne walne zebranie STP 1992 r. W kolejności od lewej: W. Grywin-Grzywiński, J. Marcinkiewicz, J. Morawicz (przewodniczący), J. Płoszajski, A. Ostrowski (prezes), S. Michałowski, T. Bogucki, E. Jędral