Uczestnicy konferencji poświęconej jubileuszowi 65-lecia STP

Uczestnicy konferencji poświęconej jubileuszowi 65-lecia STP