Obrady uroczystości jubileuszowych.

Obrady uroczystości jubileuszowych.