Sala wykładowa Akademii Technicznej w 2009 roku.

Sala wykładowa Akademii Technicznej w 2009 roku.