Apel Paryski – zamieszczony w numerze 71 „Techniki i Nauki”

Apel Paryski – zamieszczony w numerze 71 „Techniki i Nauki”