I Międzynarodowa Konferencji BIM dla Polski – ryzyko i wyzwania – Londyn, 21-23 marca 2014 zgromadziła największe autorytety Polski i zagranicy w dziedzienie Building Information Modelling

I Międzynarodowa Konferencji BIM dla Polski – ryzyko i wyzwania – Londyn, 21-23 marca 2014 zgromadziła największe autorytety Polski i zagranicy w dziedzienie Building Information Modelling