Polskie Forum Nauki i Techniki, Londyn 2002, prezydium spotkania pod przewodnictwem ministra RP Prof. Michała Kleibera przysłuchuje się debacie

Polskie Forum Nauki i Techniki, Londyn 2002, prezydium spotkania pod przewodnictwem ministra RP Prof. Michała Kleibera przysłuchuje się debacie