Dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz podczas odczytu.

Dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz podczas odczytu.